ترمیم و رفوگری فرش دستباف | احیای فرش های دستباف

ترمیم و رفوگری فرش دستباف

چرا رفوگری و ترمیم فرش های دستباف اهمیت دارد؟ فرش هم مانند دیگر لوازم کاربردی در زندگی افراد نیاز مند نگهداری، تعمیر و بازسازی میباشد. فرش ها در طول گذشت…

تماس بگیرید